• Investerare

    Ser du innovationer och entreprenörskap som intressanta investeringar och gärna vill vara med och bidra till finansieringen av bärkraftiga projekt - kontakta Anders Nilsson.

Copyright Business Branding Investment Group © Alla rättigheter reserverade 2013.