• Affärsnätverk

    Vi tror på att aktiva affärsnätverk ger inspiration och kunskap till fler och bättre affärer. Under våren 2014 startade vi upp affärsnätverket Roslandsminglet. Roslandsminglet är en opolitisk, entreprenörsdriven verksamhet som stödjer olika företags behov av regional tillväxt och utveckling i området norra Stockholm – Åbo. Regionen har en lång företagartradition och antalet företag ökar snabbare än genomsnittet i både Sverige och Finland. Hittills har tolv företagarträffar, s.k. Roslandsmingel, genomförts, både i Roslagen och på Åland. Ambitionen för 2017 är att utöka verksamheten till Åbo. Inom ramen för RoslandsMinglet har vi dessutom det senaste året etablerat Tillväxtgruppen som sammanför regionens större företag och Regionalproducerade Smaker, vars syfte är att sammanföra producenter från regionen för att öka samverkan och höja lönsamheten. Läs mer på www.roslandsminglet.se

    Under hösten 2015 lanserade vi Tillväxtmentor, som erbjuder mentorskap till företag som vill ha tillväxt.Tillväxtmentorerna har lång erfarenhet av de utmaningar man möts av då man driver och utvecklar företag och kan erbjuda expertis i allt från affärsutvecklande till personal- och organisationsutveckling. Mentorskapet kännetecknas av aktivt samarbete och konkreta mål. I processen sammanförs företagen med den expertis de behöver för att växa. Läs mer på www.tillvaxtmentor.com

Copyright Business Branding Investment Group © Alla rättigheter reserverade 2013.