• Startup

  Vi tror att en affärsidé inte alltid måste förverkligas av den som är idégivare. Det kan finnas fördelar med att särskilja på idégivare och företagsledaren. Vi tar emot idéer från personer som inte själva vill utveckla sin idé till ett företag. Om en inlämnad idé blir godkänd av vår granskningsnämnd skriver vi ett affärsavtal med idégivaren. Därefter utvecklas idén och nödvändiga resurser sätts på plats. Sedan rekryteras en företagsledning bestående av verkställande entreprenörer (sk VE). För att bli VE krävs att man klarat av BIBIGs Entreprenörsprövning.

  Vårt arbete startade hösten 2012 och har sedan dess etablerat flera olika verksamheter av vilka tre blivit företag – 2innovate4 Innovationskonsulter AB, RoslandsMinglet i Norden AB och Tillväxtmentor i Norden AB

 • Idé

  Vi tar emot idéer från alla intresserade idégivare. Kanske är du en idégivare som skulle vilja se din idé utvecklas till ett framgångsrikt företag men saknar tid och resurser att förverkliga din idé. Om du har en idé du vill pröva är du välkommen att kontakta oss och få din affärsidé prövad. Om du har en idé som håller för vår prövning, vill vi gärna skriva ett idékontrakt med dig, vilket ger framtida royalities och stoltheten att vara idégivare till ett framtida företag.

 • Verkställande entreprenör

  Har du funderat på att driva eget företag? Kanske har du rätt ambition men saknar erfarenhet och rätt affärsidé? BIBIG Startup tar fram rätt affärsidéer via vår idebank.
  De idéer vi valt att utveckla har vi även granskat och tillsatt rätt resurser till. Att få ta del av ett BIBIG företag innebär möjligheten att redan dag-1 bli delägare och ansvarig för hur verksamheten skall utvecklas. Är du nyfiken på att testa din förmåga och entreprenörstalang? Kontakta oss för mer information.

 • Resurser

  För att en affärsidé skall kunna bli en affärsdrivande verksamhet krävs rätt resurser i forma av kompetens och ekonomi. BIBIG´S modell bygger på att med minsta möjliga resurser pröva huruvida en affärsidé har ett existensberättigande och kan påvisa långsiktig lönsamhet. BIBIG Partners bidrar med att investera sin komptetens och tid för att ge rätt affärsidé rätt förutsättningar.

  BIBIG kan även medverka till att finna möjliga finansieringsformer för nya tillväxtföretag som har rätt förutsättningar och verkställande entreprenör.

Copyright Business Branding Investment Group © Alla rättigheter reserverade 2013.