• Innovationskonsulter

    Vi hjälper mogna företag att finna ny energi och kraft att växa och utvecklas. Vår unika modell och process drivs inom vårt projekt 2innovate4. Vi tar del av företagsledningens önskemål om utveckling vilket vi senare för över i en innovationsprocess som inkluderar de flesta i företaget eller avsedd organisation. Vi ser vår roll som att inspirera till ny innovationskraft och intraprenörskap. Vill du veta mer så kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Copyright Business Branding Investment Group © Alla rättigheter reserverade 2013.